فراخوان ارسال مقالات

بدين وسيله از كليه اساتيد، پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران دعوت مي گردد تا تجارب صنعتي و دستاوردهاي پژوهشي خود را جهت ارائه در دهمین كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي ارسال نمايند. مقالات ارسالي بايد جديد بوده و حاوي تجارب و دستاوردهاي پژوهشي محققين باشد.
زمان بندي ارسال و پذيرش مقالات
مهلت دريافت مقاله: 95/09/30 اعلام پذيرش مقاله: 95/11/09
http://cmfd.sharif.ir

اخبار و رویدادها

یازدهمین كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب‌يابي ماشين‌آلات CMFD 2017
كنفرانس CMFD2017 با همكاري کانون هماهنگی پایش وضعیت و کنترل کیفی و مركز پايش وضعيت دانشگاه صنعتي شريف و انجمن نگهداري و تعميرات ايران در تاريخ 2 و 3اسفند ماه 1395 در مجتمع پتروشیمی جم برگزار مي گردد.
تلفكس دبیرخانه کنفرانس : 02166165509
http://cmfd.sharif.ir
پربازدید ترین ها